fm_boxes_distance

Синтаксис

stock Float:fm_boxes_distance(const Float:mins1[3], const Float:maxs1[3], const Float:mins2[3], const Float:maxs2[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.