fm_distance_to_box

Синтаксис

stock Float:fm_distance_to_box(const Float:point[3], const Float:mins[3], const Float:maxs[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.