fm_distance_to_floor

Синтаксис

stock Float:fm_distance_to_floor(index, ignoremonsters = 1) {

Описание

Тази функция няма описание.