fm_find_ent_by_flags

Синтаксис

stock fm_find_ent_by_flags(index, pev_field, flags) {

Описание

Тази функция няма описание.