fm_get_user_longjump

Синтаксис

stock bool:fm_get_user_longjump(index) {

Описание

Тази функция няма описание.