fm_get_user_weapon_entity

Синтаксис

stock fm_get_user_weapon_entity(id, wid = 0) {

Описание

Тази функция няма описание.