fm_get_view_angle_diff

Синтаксис

stock Float:fm_get_view_angle_diff(index, const Float:point[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.