fm_is_ent_classname

Синтаксис

stock bool:fm_is_ent_classname(index, const classname[]) {

Описание

Тази функция няма описание.