fm_kill_entity

Синтаксис

stock fm_kill_entity(index) {

Описание

Тази функция няма описание.