fm_set_user_armor

Синтаксис

stock fm_set_user_armor(index, armor) {

Описание

Тази функция няма описание.