fm_set_user_gravity

Синтаксис

stock fm_set_user_gravity(index, Float:gravity = 1.0) {

Описание

Тази функция няма описание.