fm_set_user_health

Синтаксис

stock fm_set_user_health(index, health) {

Описание

Тази функция няма описание.