fm_set_user_longjump

Синтаксис

stock fm_set_user_longjump(index, bool:longjump = true, bool:tempicon = true) {

Описание

Тази функция няма описание.