fm_set_user_origin

Синтаксис

stock fm_set_user_origin(index, /* const */ origin[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.