fm_set_user_suit

Синтаксис

stock fm_set_user_suit(index, bool:suit = true, bool:sound = true) {

Описание

Тази функция няма описание.