fm_transfer_user_gun

Синтаксис

stock bool:fm_transfer_user_gun(index1, index2, wid = 0, const wname[] = "") {

Описание

Тази функция няма описание.