fm_user_kill

Синтаксис

stock fm_user_kill(index, flag = 0) {

Описание

Тази функция няма описание.