operator!

Синтаксис

stock bool:operator!(Float:oper)

Описание

Тази функция няма описание.