operator++

Синтаксис

stock Float:operator++(Float:oper)

Описание

Тази функция няма описание.