operator==

Синтаксис

stock bool:operator==(Float:oper1, oper2)

Описание

Тази функция няма описание.