operator>

Синтаксис

stock bool:operator>(oper1, Float:oper2)

Описание

Тази функция няма описание.