operator-

Синтаксис

stock Float:operator-(oper1, Float:oper2)

Описание

Тази функция няма описание.