get_players_in_team

Синтаксис

native get_players_in_team(CsTeams:team, bool:alive = false)

Описание

Тази функция няма описание.