is_block_weapons_enabled

Синтаксис

native bool:is_block_weapons_enabled()

Описание

Тази функция няма описание.