is_box_started

Синтаксис

native bool:is_box_started()

Описание

Тази функция няма описание.