is_global_freeday

Синтаксис

native bool:is_global_freeday()

Описание

Тази функция няма описание.