is_simon_allowed

Синтаксис

native bool:is_simon_allowed()

Описание

Тази функция няма описание.