is_user_freeday

Синтаксис

native bool:is_user_freeday(id)

Описание

Тази функция няма описание.