is_user_simon

Синтаксис

native bool:is_user_simon(id)

Описание

Тази функция няма описание.