set_user_freeday

Синтаксис

native set_user_freeday(id, admin = 0)

Описание

Тази функция няма описание.