ns_get_weapon

Синтаксис

native ns_get_weapon(idPlayer,weaponid,&weapontype=0);

Описание

Тази функция няма описание.