ns_set_obs_energy

Синтаксис

native ns_set_obs_energy(idObs,Float:value);

Описание

Тази функция няма описание.