ns_set_ps_base_color

Синтаксис

native ns_set_ps_base_color(RawPS:system, const colors[]);

Описание

Тази функция няма описание.