ns_set_ps_genshape

Синтаксис

native ns_set_ps_genshape(RawPS:system, NSPS_GenShape:genshape);

Описание

Тази функция няма описание.