ns_set_ps_max_alpha

Синтаксис

native ns_set_ps_max_alpha(RawPS:system, Float:maxalpha);

Описание

Тази функция няма описание.