ns_set_ps_particle_life

Синтаксис

native ns_set_ps_particle_life(RawPS:system, Float:lifetime);

Описание

Тази функция няма описание.