ns_set_ps_scale

Синтаксис

native ns_set_ps_scale(RawPS:system, Float:scale);

Описание

Тази функция няма описание.