Списък на константи в nvault.inc

@global All timestamps are in UNIX epoch form.