okapi_set_return

Синтаксис

native okapi_set_return(any:...);

Употреба

...
Value of the return

Описание

Modifies the return of the function.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.

Грешка

Not inside a hook
Set return only available in pre hook
Invalid parameter count