rh_reset_mapname

Синтаксис

native rh_reset_mapname();

Описание

Reverts back the original map name.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.