rh_set_mapname

Синтаксис

native rh_set_mapname(const mapname[]);

Употреба

mapname
New map name.

Описание

Sets the name of the map.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.