rg_balance_teams

Синтаксис

native rg_balance_teams();

Описание

Instantly balances the teams.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.