rg_multidmg_clear

Синтаксис

native rg_multidmg_clear();

Описание

Resets the global multi damage accumulator.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.