rg_restart_round

Синтаксис

native rg_restart_round();

Описание

Instantly restart round.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.