ts_force_run_powerup

Синтаксис

native ts_force_run_powerup(id,PWUP_TYPE);

Описание

Тази функция няма описание.