ts_get_message

Синтаксис

native ts_get_message(id);

Описание

Тази функция няма описание.