ts_getuserslots

Синтаксис

native ts_getuserslots( index );

Описание

Тази функция няма описание.