ts_getuserspace

Синтаксис

native ts_getuserspace( index );

Описание

Тази функция няма описание.