ts_giveweapon

Синтаксис

native ts_giveweapon( index,weapon,clips,extra );

Описание

Тази функция няма описание.