ts_has_grenade

Синтаксис

stock ts_has_grenade(id) {

Описание

Тази функция няма описание.